138 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی  آیات 1تا10سوره انبیا 2000 تومان

138 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا

معرفی درس پژوهی عنوان درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی  آیات 1تا10سوره انبیا – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
121 – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ 2000 تومان

121 – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

معرفی درس پژوهی عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده و فهرست [...]

مشاهده و خرید