طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال 2000 تومان

طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی هشتم درس بررسی حالت های ممکن احتمال  نام کتاب درسی: ریاضی          تحصیلی:  هشتم             موضوع   درس: بررسی حالت های ممکن احتمال اهداف : احتمال یا اندازه [...]

مشاهده و خرید
531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال 2000 تومان

531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال

معرفی طرح درس :   طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: بردار انتقال اهداف : راهبرد موضوع اصلی : حرکت در صفحه – بحث گروهی – [...]

مشاهده و خرید