335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان 2000 تومان

335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده 2000 تومان

333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی : کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر 2000 تومان

326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه به درس هنر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس  هنر ابتدایی : برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب 2000 تومان

324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس قرآن : علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی 2000 تومان

319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی

معرفی گزارش تخصصی موضوع : حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
318 – زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

318 – زنده و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدرس هنر : زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و [...]

مشاهده و خرید
316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – [...]

مشاهده و خرید
309 – کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی 2000 تومان

309 – کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی

309 معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
304 – حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب 2000 تومان

304 – حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی اموزگار و دبیر : حل مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز طلاق با استفاده از روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید