260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
254 – برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب 2000 تومان

254 – برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید
246 – آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب 2000 تومان

246 – آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : آرام کردن دانش آموز شلوغ کلاس که دیگران را اذیت می کرد با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
203 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

203 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم  : عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن در کلاس با استفاده از حرکات ورزشی و اصلاحی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
177 – علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی 2000 تومان

177 – علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان 2000 تومان

136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید