343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 2000 تومان

343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها 2000 تومان

342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس 2000 تومان

321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس و دبیر علوم : افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آوزگار پنجم: نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
202 –      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه 2000 تومان

202 – تقویت روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس در درس علوم بار وش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی علوم :      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
171 – برطرف کردن  ضعف  املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب 2000 تومان

171 – برطرف کردن ضعف املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی  : برطرف کردن  ضعف  املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  با روش های مناسب 2000 تومان

161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس علوم  : فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم 2000 تومان

149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
129 – ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب 2000 تومان

129 – ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی سرایدار مدرسه ، مربی بهداشت ، مستخدم مدرسه : ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک [...]

مشاهده و خرید
119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب 2000 تومان

119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید